Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Environmental Protection Law
Learning outcome:
Pracować w grupie opracowując procedury formalno-prawne dla uzyskania pozwoleń na korzystanie ze środowiska lub wprowadzanie w nim zmian.
Connections with FLO:
  • IKS1A_U03
    Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i symulacje; projektować, wykonywać podstawowe instalacje oraz rozwiązywać zadania inżynierskie dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.