Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Environmental Protection Law
Learning outcome:
Wywiązywania się z obowiązków związanych z ochroną środowiska jako obywatel, pracownik i przedsiębiorca.
Connections with FLO:
  • IKS1A_K03
    Wykazuje postawę przedsiębiorczą; jest gotów do działania na rzecz kształtowania środowiska zewnętrznego i wewnętrznego oraz interesu publicznego z wykorzystaniem nabytej wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów inżynierskich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.