Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Environmental Protection Law
Learning outcome:
Poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy – uczenia się przez całe życie.
Connections with FLO:
  • IKS1A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności inżynierskich oraz krytycznej ich oceny, jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań technicznych dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego jak również do zasięgania opinii ekspertów.