Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Production processes
Learning outcome:
wybierać najkorzystniejszą technologię wytwarzania dla danych warunków ekonomiczno-technicznych
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U06
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty etyczne; dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich oraz dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania