Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Zarządzanie projektami i procesami w logistyce
Learning outcome:
Posiada wiedzę z zakresu nowych rozwiązań i technologii możliwych do wykorzystania w logistyce
Connections with FLO:
  • ZIP2A_W01
    zna i rozumie, w pogłębionym stopniu, procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych; zna ich trendy rozwoju w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym