Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Zarządzanie projektami i procesami w logistyce
Learning outcome:
Potrafi wykorzystać przykładowe programy informatyczne z obszaru zarządzania projektami i procesami logistycznymi
Connections with FLO:
  • ZIP2A_W04
    zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości, ekonomii, finansów, rachunku kosztów, prawa gospodarczego i innych pozatechnicznych uwarunkowań koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości