Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Zarządzanie projektami i procesami w logistyce
Learning outcome:
Zna potrzebę uzupełniania swojej wiedzy z zakresu mapowania i modelowania procesów logistycznych
Connections with FLO:
  • ZIP2A_K01
    jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, samodzielnego poszukiwania rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych określając przy tym priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań