Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Zarządzanie projektami i procesami w logistyce
Learning outcome:
Potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia do rozwiązywania problemów
Connections with FLO:
  • ZIP2A_U04
    potrafi projektować, zgodnie z zadaną specyfikacją, oraz wykonywać typowe dla kierunku studiów urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów stosując zasady bezpieczeństwa związane z pracą w środowisku przemysłowym, a także potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć techniki i technologii