Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Ethics and etiquette in management
Learning outcome:
potrafi przygotować prezentacje w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe, inne wystąpienia publiczne)
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W08
    zna normy i reguły (prawne, organizacyjne, etyczne) organizujące struktury i instytucje społeczne, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego