Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Rozdrabnianie i klasyfikacja surowców
Learning outcome:
Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie energetycznych teorii rozdrabniania, modeli i rodzajów procesu klasyfikacji, rozumie istotę procesów rozdrabniania i klasyfikacji.
Connections with FLO:
  • IGR2A_W01
    Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki współczesnej, nauk inżynieryjno-technicznych i humanistycznych przydatną do samodzielnego (lub w zespole) formułowania, analizowania, rozwiązywania i oceny złożonych zagadnień inżynierskich związanych z sektorem wydobywczym i dziedzinami pokrewnymi.
  • IGR2A_W02
    Dysponuje uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzą szczegółową dotyczącą zagadnień związanych z wybraną specjalnością realizowaną w ramach kierunku inżynieria górnicza, a także wiedzą ogólną w zakresie wykorzystania technologii górniczych w geoinżynierii