Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Data mining and machine learning in civil engineering problems
Learning outcome:
- formulation of the objective function used in the process of learning artificial neural networks (ANN) and related systems, - regularization and stabilizing methods of the learning process, - methods of gradient optimization and derivative-free optimization on the example of Pattern Search and genetic algorithms and related methods (PSO etc.), - construction of the objective function for the Support Vector Machine (SVM) method in the classification and regression problem, - methods for assessing the effectiveness of learning in terms of generalization.
Connections with FLO:
 • BUD1A_W01
  Posiada wiedzę ogólną z zakresu wybranych działów nauk ścisłych, przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych przydatną do formułowania, analizy i rozwiązywania podstawowych zadań inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem procesów budowlanych, w tym z użyciem specjalistycznego oprogramowania.
 • BUD1A_W04
  Posiada wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa podstawowych inżynierskich obiektów budowlanych z wykorzystaniem komputerowych metod wspomagania inżynierskiego oraz metod numerycznych.
 • BUD2A_W01
  Posiada wiedzę z zakresu wybranych działów nauk ścisłych i przyrodniczych przydatną do formułowania, analizy i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem procesów budowlanych, w tym z użyciem specjalistycznego oprogramowania.
 • BUD2A_W04
  Zna klasyfikacje i zakres stosowania programów komputerowych wspomagających analizę i projektowanie konstrukcji oraz przydatnych do planowania przedsięwzięć budowlanych.