Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Data mining and machine learning in civil engineering problems
Learning outcome:
- methods for assessing the quality of data for further processing, - Data-Mining methods used to reduce the dimensionality of data and extract important features (feature selection), - methods of preliminary analysis of the linear relationship between variables. Basic concepts from the area of classification and regression models.
Connections with FLO:
 • BUD1A_W01
  Posiada wiedzę ogólną z zakresu wybranych działów nauk ścisłych, przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych przydatną do formułowania, analizy i rozwiązywania podstawowych zadań inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem procesów budowlanych, w tym z użyciem specjalistycznego oprogramowania.
 • BUD1A_W04
  Posiada wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa podstawowych inżynierskich obiektów budowlanych z wykorzystaniem komputerowych metod wspomagania inżynierskiego oraz metod numerycznych.
 • BUD2A_W02
  Posiada wiedzę o zjawiskach społecznych, gospodarczych, prawnych, środowiskowych, edukacyjnych, wychowawczych, kulturowych i technicznych oraz ich zmianach, uwarunkowaniach i konsekwencjach, umożliwiającą objaśnianie mechanizmów i procesów zachodzących w przemyśle budowlanym.
 • BUD2A_W04
  Zna klasyfikacje i zakres stosowania programów komputerowych wspomagających analizę i projektowanie konstrukcji oraz przydatnych do planowania przedsięwzięć budowlanych.