Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Data mining and machine learning in civil engineering problems
Learning outcome:
- create regression and classification models based on available data using the Python programming environment and the Matlab platform, - use models for individual simulation purposes and integration with other parts of the code, - assess the significance of the impact of individual input variables on the final neural network or SVM system.
Connections with FLO:
 • BUD1A_U04
  Potrafi korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagających decyzje projektowe oraz realizacyjne w budownictwie. Potrafi krytycznie ocenić wyniki analizy konstrukcji budowlanych.
 • BUD1A_U05
  Potrafi wskazać przyczyny i interpretować zjawiska gospodarcze, techniczne, środowiskowe, społeczne, kulturowe związane z przemysłem budowlanym, oraz w zaplanowany sposób zdobywać i pogłębiać wiedzę i umiejętności oraz dokonywać krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań.
 • BUD1A_K02
  Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym.
 • BUD2A_W01
  Posiada wiedzę z zakresu wybranych działów nauk ścisłych i przyrodniczych przydatną do formułowania, analizy i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem procesów budowlanych, w tym z użyciem specjalistycznego oprogramowania.
 • BUD2A_U03
  Korzysta z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych w celu wyszukania użytecznych informacji, komunikacji oraz oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora procesów budowlanych.
 • BUD2A_K04
  Przekazuje społeczeństwu informacje z dziedziny budownictwa w sposób powszechnie zrozumiały.