Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Data mining and machine learning in civil engineering problems
Learning outcome:
work in a team while doing design exercises and exchange information.
Connections with FLO:
 • BUD1A_K02
  Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym.
 • BUD2A_U04
  Potrafi, zgodnie z zasadami naukowymi, wykorzystując warsztat naukowy sformułować i przeprowadzić wstępne badania problemów inżynierskich, technologicznych i organizacyjnych pojawiających się w budownictwie.
 • BUD2A_K01
  Jest świadomy swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, jest gotów uczestniczyć w ich upowszechnianiu oraz rozumie potrzebę i wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych i osobistych.
 • BUD2A_K04
  Przekazuje społeczeństwu informacje z dziedziny budownictwa w sposób powszechnie zrozumiały.