Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Raw materials enrichment
Learning outcome:
Student zna właściwości fizyko-chemiczne surowców wykorzystywane jako argument rozdziału (wzbogacania)
Connections with FLO:
  • IGR2A_W01
    Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki współczesnej, nauk inżynieryjno-technicznych i humanistycznych przydatną do samodzielnego (lub w zespole) formułowania, analizowania, rozwiązywania i oceny złożonych zagadnień inżynierskich związanych z sektorem wydobywczym i dziedzinami pokrewnymi.