Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Nanomateriały i nanotechnologie
Learning outcome:
Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentacją ustną poświęconą wynikom realizacji zadania
Connections with FLO:
  • IMT1A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje w języku polskim i języku obcym z literatury, baz danych i innych źródeł, dokonywać ich interpretacji, formułować i uzasadniać opinie dotyczące zadań inżynierskich.