Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Nanomateriały i nanotechnologie
Learning outcome:
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod otrzymywania, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych nanomateriałów
Connections with FLO:
  • IMT1A_U05
    Potrafi zaprojektować technologię wytwarzania materiałów i opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych.