Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Materiały ceramiczne
Learning outcome:
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Connections with FLO: