Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Ecology and ecotechnology
Learning outcome:
zasady funkcjonowania, planowania i oceniania regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W05
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, sterowania, modelowania i automatyzacji procesów technicznych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego