Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Ecology and ecotechnology
Learning outcome:
zakres funkcjonowania systemów zbiórki odpadów komunalnych, transportu, sortowania i przetwarzania odpadów komunalnych, zebranych selektywnie i zmieszanych.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W03
    zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna trendy ich rozwoju, w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym