Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Ecology and ecotechnology
Learning outcome:
wykorzystać posiadaną wiedzę do opisu, analizowania i interpretacji przebiegu procesów związanych z selektywną gospodarką odpadami.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U03
    potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych