Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Problems of Contemporary Engineering
Learning outcome:
metody, techniki, narzędzia analityczne i symulacyjne do rozwiązywania różnych zadań projektowych.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W04
    zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich