Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Occupational hazards in the workplace
Learning outcome:
Student potrafi zarządzać poziomem bezpieczeństwa w przedsiębiorswie, a także potrafi zidentyfikować zagrożenie
Connections with FLO:
  • IGR2A_U02
    Potrafi w zakresie zagadnień inżynierii górniczej przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska z użyciem specjalistycznej terminologii oraz dyskutować o nich poprzez różne techniki komunikacyjne w tym poprzez debatę.
  • IGR2A_U03
    Potrafi samodzielnie planować i podnosić swoje kompetencje, umiejętności, wiedzę, a także ukierunkowywać inne osoby w tym zakresie