Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Energy management
Learning outcome:
Student ma wiedzę na temat klasyfikacji zagrożeń ekologicznych w procesach pozyskiwania i konwersji energii oraz przedstawić sposoby im przeciwdziałania
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W03
    zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna trendy ich rozwoju, w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym