Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Energy management
Learning outcome:
Student zna wzajemne relacje i klasyfikacje podmiotów działających na rynku energii oraz zna bilanse energetyczne.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.