Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Ecological Sources of Energy Acquisition
Learning outcome:
podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne oraz technologie systemów solarnych, elektrowni wodnych i wiatrowych, systemów geotermalnych, systemów zasilanych biomasą.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W04
    zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich