Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Sciences about Commodities
Learning outcome:
kluczowe zagadnienia z zakresu, własności i wykorzystania towarów w inżynierii.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W01
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu zasad projektowania inżynierskiego obiektów, procesów technicznych, eksploatowania i wytwarzania maszyn z wykorzystaniem komputerowego wspomagania