Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Sciences about Commodities
Learning outcome:
planować i przeprowadzać pomiary różnych grup towarów i interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U01
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe; interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski wykorzystując do tego metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne; dokonywać analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania