Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Sciences about Commodities
Learning outcome:
prawidłowo posługiwać poznanymi metodami badawczymi w kontroli jakości towarów żywnościowych i nieżywnościowych.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U05
    potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie