Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Badania i analiza rynku przemysłowego
Learning outcome:
Zna i rozumie funkcjonowanie Systemu Informacji Marketingowej i ocenia przepływ informacji marketingowych w wybranym przedsiębiorstwie przemysłowym
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.