Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Responsible Supply Chain Management
Learning outcome:
Student explains the idea of Responsible Supply Chain Management and recognizes its scope and complexity
Connections with FLO:
  • ZIP1A_K02
    jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych, oceny społecznych skutków swojej działalności, w tym jej wpływu na środowisko