Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
From the 'State' to the 'Capital'. Milestones of Economic Thought
Learning outcome:
Zna najważniejszych uczonych zasłużonych na polu teorii ekonomii
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W07
    zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości, ekonomii, rachunku kosztów, prawa gospodarczego konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości