Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
From the 'State' to the 'Capital'. Milestones of Economic Thought
Learning outcome:
Potrafi wyciągnąć praktyczne wnioski z rozwiązań proponowanych przez twórców różnych wizji gospodarowania państwem w skali makro- i mikroekonomicznej
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U02
    potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii i różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, brać udział w debacie oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego