Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Transport in tourism
Learning outcome:
poszczególne rodzaje transportu, funkcje transportu w turystyce.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.