Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Transport in tourism
Learning outcome:
scharakteryzować różnice w transporcie w turystyce międzynarodowej i krajowej, wymienić i opisać rodzaje świadczonych usług w segmentach rynku transportowego, uzasadnić wybór danej gałęzi transportu w turystyce. zastosować środek transportu w zależności od lokalizacji początkowego i końcowego punktu transportowego i od celu podróży.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U04
    potrafi dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji; potrafi wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie, aby rozwiązywać zadania inżynierskie, analizować i prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i rynkowe i planować oraz organizować pracę w zespole