Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Transport in tourism
Learning outcome:
uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Connections with FLO:
  • ZIP1A_K02
    jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych, oceny społecznych skutków swojej działalności, w tym jej wpływu na środowisko