Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Basics of management in hotel and gastronomy
Learning outcome:
trendy współczesnego hotelarstwa, pojęcie agroturystyka, turystyka wiejska, ekoturystyka, charakterystykę działalności sanatoriów i uzdrowisk oraz usług hotelarskich i gastronomicznych w nich prowadzonych
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.