Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Basics of management in hotel and gastronomy
Learning outcome:
dokonywać obserwacji zjawisk i procesów występujących w obiektach hotelowych i gastronomicznych oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne, posiada wiedzę z zakresu wykorzystania informatyki w hotelarstwie i gastronomii.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U04
    potrafi dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji; potrafi wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie, aby rozwiązywać zadania inżynierskie, analizować i prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i rynkowe i planować oraz organizować pracę w zespole