Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Presentation skills and speeches
Learning outcome:
podstawowe zasady wystąpień publicznych i autoprezentacji
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.