Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Introduction to financial accounting for engineers
Learning outcome:
ewidencjonować podstawowe operacje gospodarcze występujące w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstw produkcyjnych.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U04
    potrafi dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji; potrafi wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie, aby rozwiązywać zadania inżynierskie, analizować i prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i rynkowe i planować oraz organizować pracę w zespole