Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Systems engineering
Learning outcome:
zna i stosuje metody i techniki stosowane przy rozwiązywania zadań inżynierski w zakresie inzynierii systemów
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W04
    zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich