Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Property Management
Learning outcome:
rozwiązywać proste problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U03
    potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych