Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Praktyka zawodowa (technologiczna) 2
Learning outcome:
Sprawdzenie indywidualnej przydatności i predyspozycji do zawodu , weryfikacja i praktyczne wykorzystanie nabytej w czasie studiów wiedzy teoretycznej.
Connections with FLO:
  • IGR1A_W05
    Dysponuje wiedzą na temat stanu aktualnego oraz kierunków rozwoju w dziedzinie koncepcji, technik i technologii kompleksu elementów składowych cyklu produkcyjnego związanego z pozyskiwaniem surowców mineralnych, roli górnictwa w gospodarce i jego skutków w środowisku naturalnym.