Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Sensors and functional materials
Learning outcome:
Student ma poszerzoną wiedzę na temat technologii wytwarzania nowych materiałów ceramicznych stosowanych w sensorach i urządzeniach wykorzystująccyh materiały inteligentne.
Connections with FLO:
  • IMT1A_W03
    Ma wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do opisu właściwości materiałów inżynierskich, zna metody ich projektowania i wytwarzania oraz rozumie zjawiska zachodzące w tych materiałach.