Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Sensors and functional materials
Learning outcome:
Student ma świadomość ekonomicznych konsekwencji nowych technologii i ich wpływu na środowisko.
Connections with FLO:
  • IMT1A_K03
    Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.