Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Selected methods of risk management in enterprises
Learning outcome:
kontynuować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
Connections with FLO:
  • ZRZ1A_K01
    jest gotów do uznania znaczenia i krytycznej oceny wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz rozwijania jej przez całe życie
  • ZIP1A_K01
    jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, poszukiwania rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych według określonych priorytetów służących realizacji wyznaczonych zadań