Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Technologie informacyjne
Learning outcome:
Zna architekturę oraz organizację sieci komputerowych a także zasady bezpieczeństwa i ochrony danych w sieci.
Connections with FLO:
  • IMT1A_W02
    Ma wiedzę z zakresu obsługi komputerów, podstaw programowania i technik wyszukiwania informacji oraz zna metody obliczeniowe i rozumie zasady grafiki i projektowania inżynierskiego wraz z doborem materiałów, które są niezbędne do tworzenia dokumentacji technicznej.