Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Technologie informacyjne
Learning outcome:
Potrafi, poprzez zastosowanie różnych aplikacji, korzystać z usług sieci informatycznych. Potrafi projektować strony internetowe z wykorzystaniem języka HTML.
Connections with FLO:
  • IMT1A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje w języku polskim i języku obcym z literatury, baz danych i innych źródeł, dokonywać ich interpretacji, formułować i uzasadniać opinie dotyczące zadań inżynierskich.