Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Elektrotechnika i elektronika
Learning outcome:
Student zna zjawiska fizyczne oraz podstawowe prawa elektrotechniki dla prądu stałego i przemiennego. Rodzaje maszyn elektrycznych ich właściwości i zastosowanie.
Connections with FLO:
  • IMT1A_W01
    Ma wiedzę z zakresu nauk podstawowych (matematyki, fizyki oraz chemii) niezbędną do opisu właściwości fizykochemicznych materiałów oraz do zrozumienia zjawisk występujących w materiałach przy ich wytwarzaniu i użytkowaniu.
  • IMT1A_W02
    Ma wiedzę z zakresu obsługi komputerów, podstaw programowania i technik wyszukiwania informacji oraz zna metody obliczeniowe i rozumie zasady grafiki i projektowania inżynierskiego wraz z doborem materiałów, które są niezbędne do tworzenia dokumentacji technicznej.