Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Financial report and its analysis
Learning outcome:
istotę i zakres analizy finansowej, opisuje i wskazuje rolę analizy finansowej w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W07
    zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości, ekonomii, rachunku kosztów, prawa gospodarczego konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.